π-Tál

Beérkezett pályaművek, amelyek egyben az egyes programok nyereményei!

Boda Réka és Kovács Vivien (09C)

Kauders Laura és Gugó Lizandra (09C)

Heinrich Izabella (09C)

Kemes Kinga (09C)