Sztrájk!

Mivel vagyunk elégedetlenek?

 • Az oktatásügynek nincs önálló minisztériuma, nem pedagógiához értő miniszter dönt oktatási kérdésekben.

 • Az iskolaigazgatónak nincs önálló munkáltatói, gazdasági és egyéb, az iskola életét, működését meghatározó jogköre.

 • Nincs iskolai autonómia se iskolavezetői, se pedagógusi szinten, mindent az iskola felett álló bürokratikus rendszer határoz meg.

 • A NAT nem a 21. századnak megfelelő kompetenciák erősítésére épül, nem korszerű pedagógiai módszereken alapul.

 • A helyi tantervben nem lehet érdemben figyelembe venni a helyi sajátosságokat, egy központilag kidolgozott egységes tanterv szerint kell összeállítani az egész országban.

 • Az oktatásért felelős minisztérium az iskolát elsődlegesen gyermekmegőrző funkciójú intézménynek tekinti.

 • Se a tanulóknak, se a tanároknak nincs szabad tankönyv választása, így nem tanulhat-taníthat szakmailag korrekt, minőségi, lektorált tankönyvekből.

 • Az ingyenes tankönyvet csak egy évre kölcsönkapja a diák.

 • A tanári kreativitás, autonómia korlátozása. (pontosabban a kreativitás ahhoz szükséges, hogyan oldja meg a tanár a minőségi oktatást minőségi erőforrások intézményi szintű biztosítása nélkül)-

 • A jelenlegi központi oktatáspedagógiai irányzat a mennyiségi oktatást helyezi előtérbe a minőségi oktatás rovására.

 • A napi 8-9 ( esetenként 10) tanóra túlterheli a diákokat és a tanárokat.

 • A saját órái megtartása feletti helyettesítést ingyen kell elvégeznie a tanárnak.

 • Az iskolánkban a tanárok átlagéletkora 49,5 év, nincs megfelelő tanárutánpótlás, mert a kezdő pedagógusok nem tudnak megélni és családot alapítani a fizetésükből.

 • Nincs becsülete a tanári pályának.


Miért sztrájkolunk?

Mert hivatásunknak érezzük a pedagógus pályát, tanítani akarunk, de nem mindegy, hogy milyen körülmények között.

Mik a követeléseink?

Az országos gördülő sztrájkot a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete hirdette meg, így az általuk megfogalmazott követelésekhez kapcsolódunk, amely követelések messze nem fedik le azokat a súlyos problémákat, amelyek megoldásához azonnal hozzá kellene állni. Ezen követelések az elemi létezéshez köthetők, azaz a pedagógusok fizetéséhez.

Hogyan sztrájkolunk?

A kormányzat törvényben korlátozta a pedagógusok alaptörvényben rögzített sztrájkjogát annak ellenére, hogy ezeket a korlátozásokat a bíróság korábban elutasította. A korlátozások értelmében a tanórák 50%-át sztrájk alatt is meg kell tartani, ezért úgy igyekszünk betartani a törvényt, hogy A és B hét szerint váltakozva hétfő-szerda-péntek, illetve kedd-csütörtök napokon az első két órában nem tanítunk. Az érettségizőknek megtartjuk az órákat.

PSZ és PDSZ sztrájkkövetelése - 2022.02.16

 1. A PSZ és a PDSZ által létrehozott sztrájkbizottság követeli a kötelező oltásról szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosítását, valamint a megállapodásig, de legalább egy hónapig a kötelező oltásról szóló rendelet végrehajtásának felfüggesztését! (Megvalósult!)

 2. A pedagógus-előmeneteli rendszer szerint besoroltak garantált illetménye 2022. január 1- jétől – a kormány által ajánlott 10 százalékon felül – további 45 százalékkal emelkedjen!

 3. Az oktatási ágazatban nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált illetménye, a költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti fizetési osztályok első fokozatának összege – a fizetési fokozathoz tartozó legkisebb szorzószámok megtartásával – 2021. szeptember 1. napjával emelkedjen a következők szerint: A1-nél a minimálbérre, B1-nél a garantált bérminimumra, F1-nél a garantált bérminimum 130%-ára!

 4. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak neveléssel-oktatással lekötött munkaideje 2021. szeptember 1-jétől heti 22 óra legyen!

 5. A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek legfeljebb heti 35 órát legyenek beoszthatók gyermek- vagy tanulócsoportban önállóan végzendő gyermekfelügyeletre!


https://pedagogusok.hu/sztrajk/wp-content/uploads/2022/03/3_sz_melleklet_modositott_sztrajkkovetelesek_20220216-1.docx

Hányan sztrájkolunk?

 • 2022.11.18 - 10 fő (B hét: péntek - egész napos)

 • 2022.11.16 - 2 fő (B hét: Szerda)

 • 2022.11.14 - 2 fő (B hét: Hétfő)

 • 2022.11.10 - 1 fő (A hét: Csütörtök)

 • 2022.11.08 - 1 fő (A hét: Kedd)

 • 2022.10.27 - 15 fő (A hét: csütörtök - egész napos)

 • 2022.10.25 - 1 fő (A hét: Kedd)

 • 2022.10.21 - 1 fő (B hét: Péntek)

 • 2022.10.19 - 1 fő (B hét: Szerda)

 • 2022.10.17 - 1 fő (B hét: Hétfő)

 • 2022.10.14 - 14 fő (A hét: péntek - egész napos)

 • 2022.10.12 - 1 fő (A hét: szerda)

 • 2022.10.10 - 1 fő (A hét: hétfő)

 • 2022.10.05 - 13 fő (B hét: szerda - egész napos)

 • 2022.10.03 - 2 fő (B hét: hétfő)

 • 2022.09.29 - 3 fő (A hét: csütörtök)

 • 2022.09.27 - 2 fő (A hét: kedd

 • 2022.09.23 - 4 fő (B hét: péntek)

 • 2022.09.21 - 6 fő (B hét: szerda)

 • 2022.09.19 - 6 fő (B hét: hétfő)

 • 2022.09.12 - 9 fő (A hét: hétfő - egész napos)